Useful Swahili Words

Swahili is an easy language to learn.

PERSONAL PRONOUNS

I Mimi
We Sisi
You (singular) Wewe
You (plural) nyinyi
He Yeye
She Yeye
They Wao

SENTENCE AND RESPONSE

Sentence/Phrase Response
Habari!
(Hello!/Hi!)
Nzuri!
(Good!/Fine!)
Ninaitwa Charles. Wewe unaitwaje?
(My name is Charles. What’s your name?)
Ninaitwa Mary. Nimefurahi kukujua.
(My name is Mary. I’m pleased to know you.)
Unazungumza Kiswahili?
(Do you speak Swahili?)
Ndio! Ninazungumza Kiswahili.
(Yes! I speak Swahili.)


Kidogo tu!
(Just a little bit!)


Hapana! Sizungumzi Kiswahili. Ninazungumza Kiingereza tu!
(No! I don’t speak Swahili. I only speak English!)

Ninatokea Marekani. Wewe unatokea wapi?
(I’m from the United States of America. Where are you from?)
Ninatokea Japani. Nipo hapa kwa matembezi.
(I’m from Japan. I’m visiting here.)


Ninatokea Uingereza. Nipo hapa kwa kazi.
(I’m from U.K. I’m here on business.)


Ninatokea Ujerumani. Nimekuja kujifunza Kiswahili.
(I’m from Germany. I’ve come to learn Swahili.)

Kwaheri! Nimefurahi kukutana na wewe.
(Goodbye! I’m pleased to meet you.)
Karibu! Nimefurahi pia kukutana na wewe.
(Goodbye! I’m also pleased to meet you.)
Utapenda kunywa nini?
(What would you like to drink?)
Nitakunywa maji tu. Nina kiu sana!
(I’ll just drink water. I’m very thirsty.)


Nitakunywa kahawa bila maziwa.
(I’ll drink coffee without milk.)


Nitakunywa chai na maziwa na sukari kidogo.
(I’ll drink tea with milk and little sugar.)


Nitakunywa soda. CocaCola, tafadhali.
(I’ll drink soda. CocaCola, please.)

Tafadhali niletee chakula moto haraka. Nina njaa sana!
(Please bring me some hot food quickly. I’m very hungry!)
Huu hapa wali, samaki, mbatata, na saladi.Nitakuletea keki baadaye.
(Here is rice, fish, potatoes, and salad. I’ll bring you cake later.)

GENERAL WORDS

English Swahili
And Na
Bad Mbaya
Bicycle Baiskeli
Bitter Chungu
Car Gari
Cold Baridi
Danger Hatari
Drink (noun) Kinywaji
Drink (verb) Kunywa
Eat Kula
Excuse me! Samahani!
Food Chakula
Friend Rafiki
Good Nzuri
Goodbye! Kwaheri!
Help me, please! Nisaidie, tafadhali!
Here Hapa
Hot Moto
How? Vipi?
I am angry. Nimekasirika.
I am traveling. Ninasafiri.
I am happy. Nimefurahi.
I can speak Swahili. Ninaweza kusema Kiswahili.
I can’t speak Swahili. Siwezi kusema Kiswahili.
I love you! Ninakupenda!
Motorcycle Pikipiki
No! Hapana!
OK! Sawa!
Please Tafadhali
Sorry! (apologize) Samahani!
Sorry! (sympathize) Pole!
Sweet Tamu
Thank you! Asante!
Thank you very much! Asante sana!
There Pale
Very Sana
Water Maji
Welcome! Karibu!
What? Nini?
When? Wakati gani?
Where? Wapi?
Where are you going to? Unakwenda wapi?
Which? Ipi?
Yes! Ndio!

DAYS OF THE WEEK

In the Swahili culture the day starts at sunrise (unlike in the Arab world where the day starts at sunset, and in the Western world where the day starts at midnight). Sunrise in East Africa, being exactly at the Equator, happens every day at approximately 6:00 a.m. And for that reason, 6:00 a.m. is “0:00 morning” Swahili time. By “Swahili time

English Swahili
Saturday Jumamosi (literally: first day of the week)
Sunday Jumapili (literally: second day of the week)
Monday Jumatatu (literally: third day of the week)
Tuesday Jumanne (literally: fourth day of the week)
Wednesday Jumatano (literally: fifth day of the week)
Thursday Alhamisi (Arabic: fifth day of the week)
Friday Ijumaa (Arabic: the day of congregational prayer)

NUMBERS

English Swahili English Swahili
1 Moja 40 Arubaini
2 Mbili 50 Hamsini
3 Tatu 55 Hamsini na tano
4 Nne 60 Sitini
5 Tano 70 Sabini
6 Sita 80 Thamanini
7 Saba 90 Tisini
8 Nane 100 Mia
9 Tisa 136 Mia moja thalathini na sita
10 Kumi 999 Mia tisa tisini na tisa
11 Kumi na moja 1000 Elfu
12 Kumi na mbili 1997 Elfu moja mia tisa tisini na saba
17 Kumi na saba Half Nusu
20 Ishirini Two and a half Mbili na nusu
24 Ishirini na nne Quarter Robo
30 Thalathini Forty seven and three quarters Arubaini na saba na robo tatu

TIME

English Swahili
Time Saa
Hour Saa
Watch/Clock Saa
Morning Asubuhi
Evening Jioni/Usiku
Afternoon Mchana
Late afternoon Alasiri/Jioni
Dusk Magharibi
Night Usiku
Late night Usiku wa manane
Early morning Alfajiri
What time is it? Saa ngapi?
8 o’clock in the morning Saa mbili kamili asubuhi
8 o’clock sharp Saa mbili barabara
Noon Saa sita mchana
4:25 p.m. Saa kumi na dakika ishirini na tano alasiri
6:00 p.m. Saa kumi na mbili kamili jioni
8:15 p.m. Saa mbili na robo usiku
7:45 p.m. Saa mbili kasorobo usiku
9:30 a.m. Saa tatu unusu asubuhi (also: Saa tatu na nusu asubuhi)
Now Sasa
Today Leo
Yesterday Jana
Tomorrow Kesho
Day before yesterday Juzi
Day after tomorrow Kesho-kutwa
Day Siku
Week Wiki
Month Mwezi
Year Mwaka
Century Karne
Advertisements

2 responses to “Useful Swahili Words

  1. Pingback: Irak·

  2. Pingback: Free Piano·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s